www.wallbring.se 

     SLÄKTFORSKNING

   Jag utför släktutredningar på beställning.                                                            e-post mats@wallbring.se

              

          

            

 

             

 

             

 

             

 

             

 

     

       

         

        Födda Roslags-Kulla, Stockholms län

        år 1937-1666   

 

           

        

        Födda Riala, Stockholms län 

        år 1850-1800.     

 

        

        

        

        Bouppteckningar 

 

       

 

       

       

        

        Emigration till Amerika år 1879

 

 

       

       

 

        Rabies i Riala 1815

 

 

        

         Rysshärjningar i Roslagen år 1719

 

   

     

        

         Branden i Uddeby, Riala år 1876

 

        

 

         

         Mördaren Johan Alfred Andersson

         Ander.

 

        

         

        

         Anders Andersson f. 1688 Lågarö,

         Rådmansö  d. 1761-07-04 Siarö,

         Roslags-Kulla

 

 

 

 

         

          

            

          

            FÅNGRULLA  (Foton)

 

            

 

 

 

 

 

 

             

 

               VIRA BRUK - ROSLAGS-KULLA

 

              

               

          

           

           

 

          

 

                TÄBY KYRKBY

          

          

           

          

         

 

          

          

 

Släktforskning av Mats Wallbring

 

 

 

ANTAVLOR

 

 

BOUPPTECKNINGAR

 

Min släktforskning berör främst.

 

Stockholms län :  Österåker,  Roslags-Kulla, Riala,  Ljusterö,  Skederid,  Vaxholm,  Almunge,  Frötuna,  Rådmansö,  Länna,  Edebo,  Svea Artilleriregemente.

Örebro län :  Götlunda, Näsby,  Lillkyrka, Rinkaby.

Värmlands län :  Karlstads stadsförsamling.

Uppsala län :  Långtora,  Biskopskulla,  Fröslunda,  Gamla Uppsala,  Giresta,  Husby-Sjutolft,  Härkeberga,  Härnevi,  Litslena,  Nysätra, Simtuna,  Sparrsätra,  Stockholms-Näs,  Teda,  Torstuna,  Vårfrukyrka, Österlövsta, Dannemora,  Film,  Holm,  Börje,  Skogs-Tibble,  Lena.

Västmanlands län :  Dingtuna,  Kolbäck,  Munktorp,  Möklinta,  Skultuna,  Vittinge,  Västerås-Barkarö,  Lillhärad,  Sala,  Badelunda,  Arboga.

Södermanlands län :  Bettna,  Forsa,  Vadsbro,  Floda.

Kopparbergs län :  Leksand,  By,  Falun,  Älvdalen.

Skaraborgs län :  Bäck,  Halna,  Fredsberg.

Baltikum :  Livland (Estland).

Skottland

Belgien

 

och består av                                       

 

ADELSMÄN,   PRÄSTER,   VALLONER,   BÖNDER,   SOLDATER,   TORPARE,   DRÄNGAR,   PIGOR,   STATARE,   BACKSTUGESITTARE,   FATTIGHJON.

 

 

KARTOR OCH BILDER ÖVER TORP OCH GÅRDAR

 

Snåret, Riala, Stockholms län

 

Porskärret, Roslags-Kulla, Stockholms län

 

 

STUARTS GRAV I VADSBRO KYRKA SÖDERMANLAND

 

 

 

Under läktaren i Vadsbro kyrka finns Stuarts gravstenar,

inmurade i väggen. Vid 1902 års renovering; till exempel  ser vi t.h. om sakristians ingång stenen för ättens Skotske anfader Hans Stuart (d.1618) med makan Brita Eriksdotter Soop (d. 1622). Från början låg dessa stenar i kyrkgolvet över sina ägares gravar

 

 

Troligtvis Rustmästare Johan Gustaf Stuart född 1773-09-18 Boda gård, Vårfrukyrka, Uppsala län  död 1842-09-06 Testeby, Vårfrukyrka, Uppsala län.

 

 

ÖDESDIGER ELDSVÅDA VID VALLBY I LÅNGTORA

 

Johannes (Johan) Eriksson f. 1859-12-04 Wallby, Långtora, Uppsala län och hans hustru Anna Matilda Andersdotter f. 1859-02-23 Wallby, Långtora, Uppsala län

 

Huset som brann ned  (fotot är från 1890-talet)

 

 

ÖDESDIGER ELDSVÅDA VID VALLBY I LÅNGTORA
-----------------------------
Mangårdsbyggnaden nedbrunnen, ägaren död av hjärtslag.
-----------------------------
Kommunens räkenskaper räddades.
------------------------------
Strax efter kl. 3 i dag på morgonen utbröt eld i en tvåvåningsmangårdsbyggnad hos lantbrukaren Johan Eriksson i Vallby, Långtora. Mangårdsbyggnaden nedbrann och i samband med eldsvådan krävdes ett dödsoffer.

 

Herr Erikssons sonhustru hade vid 3-tiden gått upp för att ge mat åt ett barn; hon kände därvid brandlukt från vinden, varför hon genast alamerade telefonföreståndaren för Långtora, som så fort sig göra lät kallade folk från trakten; dessutom ringde klockorna i Långtora Kyrka. Mycket folk och 12 á 15 sprutor kommo så småningom tillstädes, men elden hann få så stor spridning, att byggnaden icke kunde räddas.

 

Under släckningsarbetet inträffade en olycklig händelse, i det att den 73-årige ägaren Johan Eriksson drabbades av hjärtslag och omedelbart avled. Hans son, Kommunalnämndsordf. John Eriksson blev under arbetet illa bränd i skuldran och måste söka sjukhusvård.

 

De intilliggande ekonomibyggnaderna voro svårt hotade, men tack vare den rika vattentillgången, de många sprutorna och det förhållandet att fullkomlig vindstilla rådde, lyckades men begränsa elden till mangårdsbyggnaden, som nedbrann fullständigt. Av inventarierna räddades endast de kommunala räkenskaperna samt ett par andra möblemang.

 

Den brunna byggnaden var försäkrad i Uppsala läns

brandstodsbolag för cirka 20.000 kronor.
Om eldens uppkomst är ännu icke något känt.

 

Källa: Tidningsnotis ur Enköpings-Posten 7 juli 1933.

 

 

 

 

ARTIKEL FRÅN ENKÖPINGS POSTEN DÖD AV BRÄNNSKADOR

 


Hilda Axelina Stark f. 1876-05-11 Walgeby, Härkeberga, Uppsala län  död 1926-08-06 Gånsta, Vårfrukyrka, Uppsala län


Artikel från Enköpings Posten

 

Död av brännskador.

Fru Hilda Lydh i Husberg vid Enköping blev, som förut omnämnts i denna tidning, på måndagen svårt bränd,  då hon skulle uppgöra eld i spisen medels sprit, ej fotogen som förut uppgivits. Spriten fattade eld och spritkärlet exploderade.

 

Trots de svåra brännskadorna hoppades man på sjukhuset till en början att kunna rädda hennes liv, men detta hopp blev sviket, då fru Lydh på fredagen avled å sjukhuset.

Fru Lydh, som var 50 år gammal, efterlämnar make och elva barn.

 

Källa : Enköpingsposten år 1926

 

 

 

 

FAMILJEN  LINDEVALL

 

 

Stående från vänster Nils Lindevall född 1901-11-13 Vårfrukyrka, Carl Fredrik Ehn född 1855-05-05 Västerås-Barkarö (Annas Far), stående Mary född 1912-06-11 Svinnegarn, sittande Anna född 1883-12-06 Västerås-Barkarö, Gunnar Lindevall född 1880-03-02 Vårfrukyrka, Ivar Lindevall född 1904-09-21 Boglösa, längst fram Elsa född 1919-02-08 Frötuna. Fotot är från Långhalsen, Håtö, Frötuna, Stockholms län

 

 

 

SELMA JANSSONS 60-ÅRS DAG ÅR 1924 I ROSLAGS-KULLA

 

 

 

 

Stående från vänster Johan Sigurd Emanuel Larsson f. 1907-08-23 Ljusterö. Olga Viktoria Jansson f. 1886-06-14 Lillnäs, Roslags-Kulla.  Johan Edvard Larsson f. 1882-12-23 Nickmora, Roslags-Kulla.  Signe Amalia Jansson f. 1885-05-03 Lillnäs, Roslags-Kulla.  Erik Gustaf Frölund f. 1898-04-03 Lillnäs, Roslags-Kulla.  Ada Elisabet Jansson f. 1891-07-06 Lillnäs, Roslags-kulla.  Signhild Lovisa Larsson f. 1905-09-25 Boda, Roslags-kulla.   Evert Erik Larsson (Liverhall) f. 1909-05-22 Ljusterö.  Sittande i mitten Selma Gustfva Jansson f. 1864-09-21 Bammarboda, Österåker. pojken stående bredvid Selma är Stig f. 1916 fosterbarn till Signe. Sittande från höger är Anna Margareta Amalia Larsson f. 1918-10-09 Lillnäs, Roslags-Kulla dog ung 1937-01-26  i TBC. Sittande i mitten bakom blomman Evert Berg f. 1919 fosterbarn till Selma.

 

 

 

 

 

Wallbring © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use