THE ONE AND ONLY

   

M.R.WALLBRING


SLÄKTFORSKNING av Mats Wallbring


och består av


ADELSMÄN,  PRÄSTER,  VALLONER,  BÖNDER,

SOLDATER,  TORPARE,  DRÄNGAR,  PIGOR,

STATARE,  BACKSTUGESITTARE,  FATTIGHJON.


KARTOR OCH BILDER ÖVER TORP OCH GÅRDAR


Snåret, Riala, Stockholms län


Porskärret, Roslags-Kulla, Stockholms län

Min släktforskning berör främst


STOCKHOLMS LÄN : Österåker, Roslags-Kulla, Riala, Ljusterö, Skederid, Vaxholm, Almunge, Frötuna, Rådmansö, Länna, Edebo, Svea Artilleriregemente.

ÖREBRO LÄN :             Götlunda, Näsby, Lillkyrka, Rinkarby.

VÄRMLANDS LÄN :   Karlstads stadsförsamling. 

UPPSALA LÄN : Långtora,  Biskopskulla,  Fröslunda,  Gamla Uppsala, Giresta, Husby-Sjutolft, Härkeberga,

Härnevi, Litslena, Nysätra, Simtuna, Sparrsätra, Stockholms-Näs, Teda, Torstuna, Vårfrukyrka, Österlövsta, Dannemora, Film, Holm, Börje, Skogs-Tibble, Lena. 

VÄSTMANLANDS LÄN : Dingtuna, Kolbäck, Munktorp, Möklinta, Skultuna, Vittinge,  Västerås-Barkarö, Lillhärad, Sala, Badelunda, Arboga.

SÖDERMANLANDS LÄN : Bettna,  Forsa, Vadsbro, Floda.

KOPPARBERGS LÄN : Leksand, By, Falun, Älvdalen.

SKARABORGS LÄN : Bäck, Halna, Fredsberg.

BALTIKUM : Livland (Estland).

SKOTTLAND :

BELGIEN :

 

STUARTS GRAV I VADSBRO KYRKA I SÖDERMANLAND

Under läktaren i Vadsbro kyrka finns Stuarts gravstenar, inmurade i väggen. Vid 1902 års renovering; till exempel ser vi t.h. om sakristians ingång stenen för ättens Skotske anfader Hans Stuart (d.1618) med makan Brita Eriksdotter Soop (d.1622). Från början låg dessa stenar i kyrkgolvet över sina ägares gravar.

Tryck på bilderna för att förstora.
STUART (STEWART)


HANS STUART född Skottland död 1618 Hedenlunda, Vadsbro, Södermanlands län. Kom till Hendlunda (nu Hedenlunda) och Ekskogen i Vadsbro socken och Råckelsta socken (båda i Södermanland) samt Lida i Kvillinge socken (Östergötland) m.m. Inkom till Sverige och blev Ryttmästare i Konung Erik XIV.s sold, kom sedan i Hertig Carls av Södermanland tjänst och blev dennes Kammarjunkare 1604, sen Överste för ett av honom i Småland värvat regemente, senare Generalfältkartermästare och Generalkrigskommissarie samt Generalmönstrare över allt främmande krigsfolk i Sverige. Död i oktober 1618 och ligger jämte sin fru begraven i Vadsbro kyrka, där deras gravsten kan ses. han tillbragte sin ungdom i franrike under studiernas idkande. Besökte sedan Tyskland och andra länder.


Begav sig senare 1565 åter till Edinburg och ämnade sig till danzig, men fartyget varpå han var, uppbringades av Danskarna och fördes till Varberg där han såsom misstänkt ha velat begiva sig i Svensk krigstjänst, fängslades. Då Varberg med storm intogs av Svenskarna blev han förd fången till Uppsala och fråntagen en obetydlig summa penningar.


Benådades 1579 12 oktober tack vare bemedling från Greve Collins av Ergadle, Greve Robert Stuart av Levenax och Anders Stuart av Ochiltree, såsom huvudmän för sina ätter och ställde öppna bevis om hans adliga härkomst till Johan III och Hertig Carl.


Den 14 juni 1585 fick han av den Skotska kungen Jakob VI Stuart på Pergament skrivna latinska brev, daterat a Regia Nostra Sancruciana (Holy Rood House i Edinburg), varigenom bemälde Konung på sin blodfrändes, Skotske Rikskansler Greven av Arran Jakob Stuart ansökning tillåter hans närskylde, denna Johan (Hans) Stuart och dess ättlingar att nyttja sin Skotska släkts familjevapen, dock för åtskillnads skull tillagda, dels mitt i vapnet ett himmelsblått fält utmärkt med tre silverstjärnor och dels tre andra silverstjärnor, vilande på hjälmen som höjer sig ovanför, såsom det heter i brevet, vilket tillika bevittnar hans adliga härkomst.


Vid benådning 1579 fick han av Hertig Carl några skattehemman i Södermanland, vilka han 1582 emot 1 1/4 hemman Hendelunda till kronan terlämnade samt 1610 efter återkomsten från Ryska fälttåget till svärdlig egendom under frälserätt för sig, hustru och manliga bröstarvingar 10 172 i Oppunda härad i Södermanland på åtskilliga ställen belägna hemman, dock att därav skulle hållas en varaktig och väl stofferad karl till häst. Gift med Brita Eriksdotter av Befallningsmannen på Örebro Erik Pedersson Soop och Anna Carlsdotter Månesköld af Seglinge. Brita dog 1622 i mars (1633 den 7 mars enl. gravstenen) i Vadsbro kyrka.


Källa : Svenska adelns ättetavlor av Gustaf Elgenstierna.

Testeby 1, Vårfrukyrka, Uppsala län

Troligtvis Rustmästare Johan Gustaf Stuart född 1773-09-18 Boda gård, Vårfrukyrka, Uppsala län död 1842-09-06 Testeby1, Vårfrukyrka, Uppsala län gift med Johanna Maria Elisabet Holmberg f. 1780-09-14 Lilla Bärby, Giresta, Uppsala län d. 1849-05-19 Testeby, Vårfrukyrka, Uppsala län.


Barn:


1. Johanna Maria Stuart f. 1801-06-17 Testeby, Vårfrukyrka död 1853-02-27 Testeby, Vårfrukyrka, Uppsala län gift med Johan Erik Lindevall f. 1799-03-08 Skolsta, Litslena, Uppsala län död 1874-02-26 Skolsta ägor, Litslena, Uppsala län.  (År 1838 flyttar han ensam och bor ensam till Enköping,och står som gårdsägare norra roten qvarter 6 Enköping.

( " Sitt anlag för fylleri och våldsamma sinnelag, ansågs vara vållande till det lif och den missämja som redan då var rådande mellan honom och hustrun Johanna Maria Stuart, från vilken han egenvilligt sig skiljt och till annan församling inflyttat, därförd blivit till böter fälld." ) Källa : Trögds härads dombok

Skild med lagligt skiljebrev år 1842

Husförhör A1.21 pag 41, har prästen skrivit " Förut gift med Maria Stuart. Båda makarna har varnats av kyrkan för oenlighet i äktenskapet.

Till Skolsta ägor, Litslena flyttar han år 1847 och står som Jordägare.

Gift 2:o 1847-10-30 i Litslena med Margareta Jansdotter Född 1800-04-16 i Tillinge.

            Barn: Maria Charlotta f. 1823-09-28 Testeby, Vårfrukyrka d. 1839- Testeby, Vårfrukyrka

                      Johan Fredrik Lindevall f. 1825-04-12 Testeby, Vårfrukyrka, Uppsala län död 1912-05-14   

                       Testeby, Vårfrukyrka, Uppsala län.


2. Amalia Vilhelmina Stuart f. 1806-11-15 Testeby, Vårfrukyrka, Uppsala län d. 1883-01-22 Vårfrukyrka, Uppsala län gift med Johan Åkerlind f.  1796-05-06 Vårfrukyrka, Uppsala län.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ÖDESDIGER ELDSVÅDA VID VALLBY, LÅNGTORA

Johannes Eriksson f.1859-12-04 Wallby,Långtora d.1933-07-07 Wallby, Långtora. Anna Matilda Andersdotter f.1859-02-23 Wallby,Långtora

Huset som brann ner år 1933-07-07 i Wallby, Långtora ( Enköping) Familjen framför huset på 1890-talet.

Det nyuppbyggda huset i Wallby efter branden


Johannes och Anna Matildas barn Melker, John, Hulda och Agnes.


ÖDESDIGER ELDSVÅDA VID VALLBY I LÅNGTORA

---------------------------------------------

Mangårdsbyggnanden nedbrunnen, ägaren död av hjärtslag.

---------------------------------------------

Kommunens räkenskaper räddades.

---------------------------------------------

Strax efter kl 3 idag på morgonen utbröt eld i en tvåvåningsmangårdsbyggnand hos lantbrukaren Johan Eriksson i Vallby, Långtora. Mangårdsbyggnaden nedbrann och i samband med eldsvådan krävdes ett dödsoffer.


Herr Erikssons sonhustru hade vid 3-tiden gått upp för att ge mat åt ett barn; hon kände därvid brandlukt från vinden, varför hon genast alamerade telefonföreståndaren för Långtora, som så fort sig göra lät kallade folk från trakten; dessutom ringde klockorna i Långtora kyrka. Mycket folk och och 12 a´ 15 sprutor kommo så småningom tillstädes, men elden hann få så stor spridning, att byggnaden icke kunde räddas.


Under släckningsarbetet inträffade en olycklig händelse, i det att den 73-åriga ägaren Johan Eriksson drabbades av hjärtslag och omedelbart avled. Hans son, Kommunalnämndsordf. John Eriksson blev under arbetet illa bränd i skuldran och måste söka sjukhusvård.


De intillliggande ekonomibyggnaderna voro svårt hotade, men tack vare den rika vattentillgången, de många sprutorna och det förhållandet att fullkomlig vindstilla rådde, lyckades men begränsa elden till mangårdsbyggnanden, som nedbrann fullständigt. Av inventarierna räddades endast de kommunala räkenskaperna samt ett par andra möblemang.


Den brunna byggnaden var försäkrad i Uppsala läns brandstodsbolag för cirka 20.000 kronor. Om eldens uppkomst är ännu icke något känt.


Källa : Tidningsnotis ur Enköpings-Posten 7 juli 1933.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ARTIKEL FRÅN ENKÖPINGSPOSTEN DÖD AV BRÄNNSKADOR

Hilda Axelina Stark född 1876-05-11 Walgeby, Härkeberga, Uppsala län död 1926-08-06 Husberg, Gånsta, Vårfrukyrka, Uppsala län

        Husberg, Enköping år 1922

Oskar Gottfrid Lydh f. 1877-01-06 Snörhålet, Nysätra, Uppsala län och hans första fru Hilda Axelina Stark hade 12 barn:

Oskar Sivert  f. 1897-06-23 Långtora, Uppsala län

Mimmi Thresia f. 1899-10-02 Villberga, Uppsala län

Karl Gottfrid Agaton f. 1901-02-19 Villberga, Uppsala län

Märta Olivia f. 1903-03-27 Villberga, Uppsala län

Angrid Hildegard f. 1905-02-26 Villberga, Uppsala län

Judit Charlotta f. 1907-03-30 Villberga, Uppsala län

Oskar Henry f. 1909-01-28 Vaksala, Uppsala län

Getrud Alice f. 1910-05-16 Uppsala d. 1918-10-18

Valborg Teresia f. 1913-04-30 Långtora, Uppsala län

Gunborg Olivia f. 1914-11-01 Långtora, Uppsala län

Alvar f. 1916-09-10 Tillinge, Uppsala län

Margit Linnea f. 1919-10-19 Vårfrukyrka, Uppsala länArtikel från Enköpings-Posten


Död av brännskador.

Fru Hilda Lydh i Husberg vid Enköping blev , som förut omnämnts i denna tidning, på måndagen svårt bränd, då hon skulle uppgöra eld i spisen medels sprit, ej fotogen som förut uppgivits. Spriten fattade eld och spritkärlet exploderade


Trots de svåra brännskadorna hoppades man på sjukhuset till en början att kunna rädda hennes liv, men detta hopp blev sviket, då fru Lydh på fredagen avled på sjukhuset. Fru Lydh, som var 50 år gammal, efterlämnar make och elva barn.


Källa : Enköpingsposten år 1926.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FAMILJEN LINDEVALL

De två på latin översatta breven

BÖRDSBREV

SKÖLDEBREV


DE DURCHLAUCHTIGSTE,

Stormäktigste och Högstlysande Furstarna IOHANNES den tredje med detta namn, med Guds nåde Sveriges, Götes och Wendes etc. Konung, samt CAROLUS, med samma Guds nåde Arfprins till förutnämnda rike, Hertig av Södermanland, Nerike och Vermland etc. Äfvensom alla ofvannämnda rikes framstående män, Domare, Rådsherrar, Herrar och Adelsmän samt andra, af hvad stånd och villkor de vara må, likväl med afseende fästat vid hvars och ens värdighet, till hvilka förevarande bref kan komma. Colinus, Grefve af Argyll, Herre till Campbell och Lorne, storkansler af Skottland etc., Robertus Stuart, Grefve af Lennox, Herre till Dernlie etc. etc.,  Anders Stuart, Herre till Ochiltrie, sända många hälsningar och önska allt godt. Då det åtskilliga gånger kommit till vår kännedom, att vår käre släkting,  Adelsmännen Iohannes Stuart från Edingburg, öfverbringare af detta bref, i Sveriges rike hos Edra Högheter upptagits i hedrande rang och stånd på grund av sin i krigsväsendet bevisade duglighet, men vi hafva förnummit, att densamme genom någras illvilja, hvilka bruka försåtligen angripa hederliga mäns duglighet och börd, blifvit utsatt för visst förtal, hafva vi, förtörmade öfver detta icke blott för mannens egen duglighets skull utan mycket mera av hänsyn till Edra Högheter, ansett nödigt att, ehuru förhållandet är väl känt för alla i hemlandet, för främlingar och utlänningar tillkännagifva och med särskildt vittnesbörd bekräfta, att hans sak är fullkomligt i sin ordning, det vill säga, att förenämnda Iohannes Stuart, född i lagligt äktenskap, härstammar från de synnerligen lysande urgamla familjerna Argyll, Lennox och Ochiltrie och att han är genom släktskap på fädernet förbunden med oss ofvannämnda Herrar Colinus, Robertus och Andreas, hvilka familjernas hufvudmän vi för närvarande äro, samt att hans mödernesläkt framgått ur och lett sitt ursprung från detta rikes äldsta familjer, hvilka det skulle vara för långt att uppräkna. För att , förläna detta så mycket större trovärdighet hafva vi, utom af oss bemälda Colinus, hufvudman för Argyll, Robertus för Lennox och Andreas för Ochiltrie, låtit det bekräftas genom vittnesbörd av tre andra våra släktingar, som äfven genom börd äro befryndade och besläktade med förutnämnde Iohannes Stuart.  Till Yttermera visso, på det att icke hos någon enda må finnas kvar någon grund till tvivel, hafva vi på vårt obetvifvlade hedersord med våra vidfästade sigill och brukliga vapen bekräftat denna egenhändigt undertecknade skrifvelse, gifven Edinburg den tolfte dagen i månaden Oktober Herrans år 1579.
    Argyll Colin      Lennox       Ochiltrie     Gulielmus

                                                                        herre till Forbes

                                                                         hufvudman för

                                                                       mödernesläkten


   Iohannes Stewart  dominus Traigehall

        miles aureatus et baronus


                                                       Patricius Bissat dominus

                                                             Lessindrum baronus


                             ( Sex delvis skadade sigill)
DET ANDRA BREVET.IAKOBUS, MED GUDS NÅDE


Skottarnes Konung, till alla och en hvar, Konungar, Furstar, såväl andliga som värdsliga, Ärkebiskopar, Biskopar, Hertigar, Landtgrefvar, Markgrefvar, Baroner och Adelsmän, men i synnerhet till den Högst lysande Fursten Iohannes den tredje, med samma nåde Sveriges, Götes och Wendes Konung, Storfurste af Finland, Carelen, Ingermanlandoch Savolax, Ruthenernas, Esternas och Livoneras Hertig, och den Högst lysande Fursten Carolus, med samma nåde Arffurste till Sverige, Hertig af Södermanland, Nerike och Vermland etc., Våra synnerligen kära Släktingar, och dessutom till alla människor, af hvad grad, rang och villkor de vara må, till hvilka förevarande bref kommer, Vår hälsning i Honom, som är allas vår säkraste frälsning. Stormäktige, Furstlige, Högvördige, Högärevördige, Ärevördiga, Vidtberömde, Förnäme etc. Bröder, Fäder, Vänner och Högtälskade. Emedan Vår älskade undersåte Iohannes Stewart, som nu vistas såsom utlänning i Sverige, genom sin släkting, Vår högt älskade frände Iacobus Stewart, Grefve af Arrania, Herre till Även Hamilton och Dirletoun, Vårt rikes Storkansler, bönfallit hos oss, att då han leder sin börd och härkomst från sagda Vår frändes familj, honom måtte tillåtas att

med vår                                                               gunst och

goda med-                                                          gifvande

sagda familjs                                                      släktva-

pen och                                                               skölde-

märke be-                                                            gagna och

åtnjuta                                                                  och genom

deras bruk                                                           förkunna

och till-                                                                 kännagifva

sin börds                                                              och här-

stamnings                                                            adelskap

för alla,                                                                 som veder-

bör; ty och                                                            enär Vår

förutnämnde                                                       frände på

det trovär-                                                            digaste

sätt bety-                                                              gat Oss,

att detta                                                                är sant och

främmande                                                          för svek,

Hafvde Vi, på hans böner och medling, medgifvit, att

hans nämnde släkting Iohannes må hålla börd fri från misstanke om att icke vara adlig genom dessa släktens och familjens vapen, dock för åtskillnads skull tillagda dels midt i vapnet ett himmelsblått fält utmärkt med tre Silfverstjärnor och dels tre andra Silfverstjärnor hvilande på hjälmen, som höjer sig ofvanför;  och befalle Vi och förordne, att han med detta sköldmärke skall både vara och hållas för Adelsman hos Våra landsmän; men hos utlänningar önske Vi och bedje och anrope på det enträngnaste Edra Högheter etc. att befalla, att man må räkna och innefatta honom i detta stånd och att rätt till alla privilegier och utmärkelser, som hos Eder tillkomma Adelsmän, må stå honom öppen. Till fullare bekräftelse på denna Vår nåd not honom havfe Vi vid detta Vårt med egen hand undertecknade bref låtit hänga Vårt Stora sigill. Gifvet från Vårt slott Sancruciana (Holyrood) den fjortonde dagen i Iuni månad Herrens år 1585, av Vår regering det adertonde.I a c o b u s   m.  p.


(Sigill med Skottska riksvapnet)         Arranciae Comes             ?  Morbus

           Cancellarius                 Comes Tertius                             Iacobus dominus de Dowin


                             Robertus Dynoswovalm


                             Dominus de Honnist


Från latinska orginalet öfversatt år 1928 av

H. Stuart.Stående från vänster Nils Lindevall f. 1901-11-13 Vårfrukyrka. Carl Fredrik Ehn f. 1855-05-05 Västerås-Barkarö (Annas Far). stående Mary f. 1912-06-11 Svinnegarn, sittande Anna f. 1883-12-06  Västerås-Barkarö, Gunnar Lindevall f. 1880-03-02 Vårfrukyrka, Ivar Lindevall f. 1904--09-21 Boglösa, längst fram Elsa f. 1919-02-08 Frötuna. Fotot är från Långhalsen, Håtö, Frötuna, Stockholms län. Det är alla barn utom Regina.

Gunnar och Anna på ålderdomshemmet.

Gunnar och Anna Lindevall i Porskärret, Roslags-Kulla.        Siv-Britt Larsson gift (Wallbring) till vänster och till höger Elsas son Tord.

Från vänster Mary Ferdina f. 1912-06-11 Svinnegarn i mitten Elsa Viola f. 1919-02-08 Harka, Frötuna till höger Anna Regina f. 1909-08-28 Svinnegarn och hennes son Björn Sigurd f. 1939-05-25 Roslags-kulla, Stockholms län.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Från vänster med fiol  Ivar Ferdinand Lindevall f. 1904-09-21 Boglösa, Uppsala län till höger hans kusin Frans Artur Ehn f. 1908-12-30 Haga, Svinnegarn, Uppsala län.

SELMAS JANSSONS 60-ÅRSDAG ÅR 1924 I ROSLAGS-KULLA

Stående från vänster Johan Sigurd Emanuel Larsson f. 1907-08-23 Ljusterö. Olga Viktoria Jansson f. 1886-06-14 Lillnäs, Roslags-Kulla.  Johan Edvard Larsson f. 1882-12-23 Nickmora, Roslags-Kulla.  Signe Amalia Jansson f. 1885-05-03 Lillnäs, Roslags-Kulla.  Erik Gustaf Frölund f. 1898-04-03 Lillnäs, Roslags-Kulla.  Ada Elisabet Jansson f. 1891-07-06 Lillnäs, Roslags-kulla.  Signhild Lovisa Larsson f. 1905-09-25 Boda, Roslags-kulla.   Evert Erik Larsson (Liverhall) f. 1909-05-22 Ljusterö.  Sittande i mitten Selma Gustfva Jansson f. 1864-09-21 Bammarboda, Österåker. pojken stående bredvid Selma är Stig f. 1916 fosterbarn till Signe. Sittande från höger är Anna Margareta Amalia Larsson f. 1918-10-09 Lillnäs, Roslags-Kulla dog ung 1937-01-26  i TBC. Sittande i mitten bakom blomman Evert Berg f. 1919 fosterbarn till Selma.

Selma Gustafa Jansson f. 1864-09-21 Bammarboda, Österåker, Stockholms län död 1940-09-07 Lillnäs, Roslags-Kulla, Stockholms län gift första gången 1882-03-12 med Anders Fredrik Jansson f. 1857-06-16 Alboda, Roslags-kulla, Stockholms län död 1895-05-16 Lillnäs, Roslags-kulla, Stockholms län.

Barn :

Ernst Fredrik Helmer Jansson f. 1883-09-01 Lillnäs, Roslags-Kulla

Signe Amalia Jansson f. 1885-05-03 Lillnäs, Roslags-Kulla

Olga Viktoria Jansson f. 1886-06-14 Lillnäs, Roslags-Kulla

Thyra Bernhardina f. 1889-04-13 Lillnäs, Roslags-kulla d. 1898-05-17

Ada Elisabet Jansson f. 1891-07-06 Lillnäs, Roslags-kulla

Anders Hugo Jansson f. 1893-05-13 Lillnäs, Roslags-kulla död 1917

Erik Hjalmar f. 1895-05-02 Lillnäs, Roslags-kulla död 1898-03-02


gift andra gången 1898-03-12 med Erik Gustaf Frölund f. 1834-10-09 Dyvik, Österåker, Stockholms län.

Barn :

Erik Gustaf Frölund f. 1898-04-03 Lillnäs, Roslags-kulla, Stockholms län

Signe och Selma framför huset Fredsberg, Roslags-Kulla. Selma hade mycket fosterbarn även Signe se bilden under.

Församlingsbok år 1915-1922 (Klicka på bild)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FAMILJEN LARSSON I FURUDAL, ROSLAGS-KULLA

Ernst Fredrik Helmer Jansson och troligtvis hans dotter Elsa Cecilia Vilhelmina f. 1908-01-18 Lindsberg, Österåker, Stockholms län

Signe Amalia Jansson och hennes syster Ada Elisabet Jansson.

Johan Edvard Larsson f. 1882--12-23 Nickmora, Roslags-Kulla och hans hustru Signe Amalia Jansson f. 1885-05-03 Lillnäs, Roslags-Kulla.

Till vänster Johan Sigurd Emanuel Larsson och hans bror Evert Erik Larsson.

Johan Edvard Larsson och Signe Amalia Janssons

Barn :


Signhild Lovisa Larsson f. 1905-09-25 Roslags-kulla


Johan Sigurd Emanuel Larsson f. 1907-08-23 Ljusterö


Evert Erik Larsson f. 1909-05-22 Ljusterö


Anna Margareta Amalia Larsson f. 1918-10-09 Lillnäs, Roslags-Kulla död 1937-01-26 TBC dog på Länssanatoriet Uttran (Botkyrka).